Průzkum & strategie

Strategie není jen o vizuální identitě. Kvalitní značka musí mít jasně vytyčený cíl, jak konkurovat. Vychází z průzkumů a jde ruku v ruce s kreativou.

Čtyři pilíře marketingové strategie

  • Komplexnost - Kvalitně zpracovaná strategie je celistvá. Zahrnuje všechny firemní aktivity: nejen ty, co směřují ven, ale i dovnitř.

  • Provázanost - Veškeré součásti marketingového mixu jsou navzájem v souladu a jedna druhou vzájemně umocňují.

  • Účelnost - Při sestavování marketingové strategie máme vždy na paměti předem stanovené cíle, které se snažíme naplnit.

  • Měřitelnost - Tušit a odhadovat nestačí. Potřebujete tvrdá data. Z výsledků jednotlivých kampaní zjistíme, jak si vedete a co v budoucnu změnit.

Investovat do firemní komunikační strategie se vyplatí. Výstižně to kdysi shrnul David Ogilvy: “Značka je to, co vám zůstane, když vám shoří továrna.”

STRATEGIE, KTERÁ PRODÁVÁ

Co vaši značku odlišuje od ostatních? Co ji dělá tím, čím je? Strategie se nerovná souboru cílů a vizí. Strategie by měla odrážet podstatu vaší značky, potřeby a preference vaší cílové skupiny i povahu produktů a služeb, které nabízíte. Tyto informace získáte z kvalitních průzkumů.

Marketingová strategie

Budujete značku od píky nebo potřebujete nový impuls? Pomůžeme vám vytvořit úspěšný brand.

CO TO JE MARKETINGOVÁ STRATEGIE?

Strategie je celkové směřování projektu. Je to proces, jehož hlavním cílem je uspokojení potřeb zákazníka a zvýšení prodeje a tržního podílu společnosti. Vychází ze zjištění marketingového výzkumu a její nedílnou součástí je marketingový mix.

Představte si, že by vaše značka byla člověk. Jaká by byla? Jaký soubor vlastností by ji definoval nejlépe? Kdyby o ní natočili film, jaký by byl scénář a zápletka? Provedeme vás celým procesem od začátku do konce a pomůžeme vám na všechny důležité otázky odpovědět.

PROČ STRATEGII OD NÁS?

Znáte cíl, ale nevíte, jak jej dosáhnout? My vám pomůžeme sestavit plán k jeho naplnění. Bez vás to samozřejmě nepůjde. Abychom se lépe poznali, spolupráci odstartujeme intenzivním workshopem, během nějž si společně definujeme silné a slabé stránky, cílové skupiny, vize, cíle a konkrétní kroky k jejich naplnění.

Na základě zadání, poznatků z workshopu a zjištění z výzkumů vytváříme komplexní strategii. Navrhneme optimální rozložení marketingového mixu, stejně tak kanálů komunikace, optimální rozložení rozpočtu a nástroje měření dosažení cílů. Kromě propracované kreativy a funkčního webu si odnesete část našeho know-how. Investovaný čas a energie se vám vyplatí.

Marketingový výzkum

Analyzujeme, testujeme a přemýšlíme. Jen tak vznikne špičková strategie.

CO TO JE MARKETINGOVÝ VÝZKUM?

Vstupní analýza vytváří komplexní přehled o značce, projektu, situaci na trhu, konkurenci a cílové skupině. Jejím výstupem jsou doporučení ze strany agentury, přesné zadání a rozsah projektu. Čím více času a úsilí investujeme do výzkumu na samém počátku, tím efektivnější je pak práce v dalších fázích projektu.

Vstupní analýza není nutnou podmínkou zahájení spolupráce. Ve většině případů však výrazně přispívá k úspěšnosti marketingové strategie. Bez kvalitního průzkumu jsou představy o značce často mlhavé a povrchní. Stavět na domněnkách nestačí, pojďme hlouběji.

PROČ VÝZKUM OD NÁS?

Nechtějte služby, které pro vás nemají význam. Díky výzkumu eliminujeme nesprávné předpoklady a neplýtváme zbytečně čas a peníze na aktivitách, které nedávají smysl. Je běžné, že během úvodního workshopu a vstupních analýz zjistíme, že potřebujete něco docela jiného, než s čím původně přijdete.

S jasně formulovanými cíli a způsoby měření úspěšnosti kampaně můžete lépe porovnávat náklady vynaložené na projekt s očekávaným zvýšením tržeb. Oběma stranám to ušetří čas i peníze a vložená energie se násobně zhodnotí.

Jsme marketingová a designová agentura. Snažíme se vás poznat co nejvíc zblízka. Díky tomu máme o vašem podnikání jasný přehled. Rozumíme umělému oplodnění, technologii pečení, realitním trhu nebo zahradní architektuře. Rádi si rozšiřujeme obzory v nových oblastech.

Perfektní tvorba strategie a výzkumu

Jak vypadá marketingový výzkum a tvorba marketingové strategie krok za krokem? Pojďme se na to podívat:

1) Vstupní Workshop

Justmighty, těší nás: Chceme vás poznat zblízka. Nejen vedení společnosti a brand manažery, rádi se potkáme s lidmi napříč odděleními a úrovněmi. Každý má co říct.

2) Marketingový výzkum

Naše zvídavost je nakažlivá: Marketingový výzkum může být kvalitativní nebo kvantitativní. Zkoumat se toho dá hodně. Zjistíme vše důležité.

3) Stanovení kalkulace

Co to bude stát? Na základě výzkumu stanovíme adekvátní cenu za projekt. Můžete mít jistotu, že vás v průběhu spolupráce nic nepřekvapí.

4) Tvorba strategie

Myslíme dopředu: A jde se do práce. V této fázi začíná práce na samotné strategii a jednotlivých kampaních.

5) Měření dosažení cílů

Jak se to povedlo? Nyní měříme úspěšnost naplňování cílů stanovených ve vstupní fázi projektu. Je to pro nás i pro vás velice cenná zpětná vazba pro další spolupráci.