Odkomunikujeme to nejlepší z vás

Marketingová strategie

Denně nám před očima proběhne obrovské množství reklam, které bezmyšlenkovitě hodnotíme. Všímáme si relevantnosti, autenticity a našeho vnitřního přesvědčení, jestli jsme se značkou na stejné vlně. Základním stavebním kamenem k tomu, abyste mezi ostatními vynikli a zazářili, je marketingová strategie.

Poptat marketingovou strategii

Popis služby

Marketingová strategie a komunikace v podání Justmighty

Dosahujeme byznysových cílů

Probereme vaše podnikové cíle a stanovíme, jak se budou promítat do marketingové komunikace. Určíme celkové směřování, priority v komunikaci, audienci, rizika, rozpočty a podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí sestavíme ideální mix aktivit.

Stanovíme dlouhodobou linku

Přemýšlíme do budoucna. Stanovíme, co je dlouhodobým cílem komunikace a jak do něj budou dílčí kampaně zapadat. Přesně definujeme, „co“ chceme komunikovat a následně „jak“ to dostaneme k vašim cílovým skupinám.

Prezentujeme to nejlepší z vás

Identifikujeme, co vás odlišuje od konkurence, a určíme vaše silné stránky. Nejde ani tak o komunikaci vašich předností a hodnot, ale konkrétních benefitů pro vaše zákazníky. Podáme je tak, abyste byli pro vaši cílovou skupinu první volbou.

Tvoříme společně

Víme, že mnohdy nevíme. Zdaleka nevíme tolik, kolik o svém oboru a svých zákaznících víte vy. Věříme však, že otevíráme dveře, které byste sami neotevřeli – díváme se mimo zajeté koleje. A společně můžeme dosáhnout skvělých výsledků.

Proč je marketingová strategie a komunikace důležitá

Směřování

Pokud nevíte, kam chcete svoji komunikaci směřovat, nemá smysl ani nic velkého plánovat. Stříleli byste do prázdna a své myšlenky nemohli dál efektivně rozvíjet.

Součinnost

Marketingová strategie by měla reflektovat, kam se společnost ubírá, vyzdvihnout její silné stránky a vytvářet s dalšími souvisejícími podnikovými strategiemi synergii.

Péče o klienty
Péče o klienty

Cílení

Někdy se může stát, že hovoříte příliš obecně a ne k těm, ke kterým byste chtěli. Zaměřit se na relevantní obecenstvo je naprosto stěžejní. Mluvte přímo k jejich srdci.

Plánování

Tím, že si stanovíte konkrétní cestu k cíli a rozdělíte ji na jednotlivé fáze, jste schopni stanovený rozpočet využívat účelně a efektivně. Za to vám ručíme.

Portfolio

Vytvořili jsme nový brand a web. Nejen pro maminky a tatínky.

To chci vidět

Jestli se nepletu, vánoční Kofola je tu. A nechybí ani edice Jablko a skořice.

To chci vidět

Touch the living perfection. Vdechli jsme kameni život.

To chci vidět

Zaujali jsme vás? teď už se jen ozvat

Poptejte nás

3 jednoduché kroky k marketingové strategii

01

Marketingový workshop

02

Průzkum a návrh dlouhodobých aktivit

03

Konkrétní marketingový plán

01

Marketingový workshop

Začneme interaktivním workshopem, během nějž stanovíme vize, mise a cíle, kterých budeme společně dosahovat. Určíme, kdo jste vy, co vás vystihuje, jak si stojí vaše konkurence a vůbec celý obor, kdo jsou vaši zákazníci a jak se chovají.

Přínos pro vás

  • Díky workshopu poznáme vás, vaši firmu a vaše aktuální potřeby.
  • Navrhneme akční plán, ze kterého budeme vycházet.
  • Společně si srovnáme myšlenky a priority.
02

Průzkum a návrh dlouhodobých aktivit

To nejpodstatnější vznikne po workshopu – návrh aktivit, které jsou vhodné právě pro vaši společnost a současnou situaci. Prozkoumáme konkurenci, obor, cílové skupiny, načerpáme inspiraci a vytvoříme pro vás návrh dlouhodobé komunikace.

Přínos pro vás

  • Obdržíte zápis z workshopu a hodnocení aktuální situace.
  • Svůj marketing uvidíte v širších souvislostech.
  • Navrhneme kroky dlouhodobé strategie.
03

Konkrétní marketingový plán

Na předem určené období vznikne konkrétní plán marketingových aktivit, který bude reflektovat stanovený rozpočet a definované cíle. Díky němu budeme vědět, co a kdy budeme komunikovat a jakou kampaň bude v danou chvíli třeba připravit.

Přínos pro vás

  • Budete znát výchozí body, na které jednotlivými kampaněmi navážeme.
  • Vy i my – obě zúčastněné strany – získáme dokonalý přehled.
  • Vznikne konkrétní akční plán, kterého se budeme držet.

Proč do toho jít s Justmighty

Jsme vašimi partnery

Uvědomujeme si, že na úspěchu klienta závisí úspěch Justmighty a naopak. Proto přicházíme s nápady, jak celý váš projekt posunout dál.

Myslíme strategicky

Nekoncepční projekty nemají šanci na úspěch. Toho jsme si plně vědomi, a proto uvažujeme strategicky. Vše podřizujeme stanoveným cílům.

Naše práce nás baví

Neustále na sobě pracujeme a každý den se vzděláváme. Naše práce nás baví a myslíme, že je to znát. Posuďte sami.

Náš blog

Marketing Život v Justmighty

3 min. čtení →

Marketing

4 min. čtení →

Design Marketing

5 min. čtení →