Odkomunikujeme to nejlepší z vás

Marketingová strategie

Denně nám před očima proběhne obrovské množství reklam, které bezmyšlenkovitě hodnotíme. Všímáme si relevantnosti, autenticity a našeho vnitřního přesvědčení, jestli jsme se značkou na stejné vlně. Základním stavebním kamenem k tomu, abyste mezi ostatními vynikli a zazářili, je marketingová strategie.

Poptat marketingovou strategii

Popis služby

Marketingová strategie a komunikace v podání Justmighty

Dosahujeme byznysových cílů

Probereme vaše podnikové cíle a stanovíme, jak se budou promítat do marketingové komunikace. Určíme celkové směřování, priority v komunikaci, audienci, rizika, rozpočty a podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí sestavíme ideální mix aktivit.

Stanovíme dlouhodobou linku

Přemýšlíme do budoucna. Stanovíme, co je dlouhodobým cílem komunikace a jak do něj budou dílčí kampaně zapadat. Přesně definujeme, „co“ chceme komunikovat a následně „jak“ to dostaneme k vašim cílovým skupinám.

Prezentujeme to nejlepší z vás

Identifikujeme, co vás odlišuje od konkurence, a určíme vaše silné stránky. Nejde ani tak o komunikaci vašich předností a hodnot, ale konkrétních benefitů pro vaše zákazníky. Podáme je tak, abyste byli pro vaši cílovou skupinu první volbou.

Tvoříme společně

Víme, že mnohdy nevíme. Zdaleka nevíme tolik, kolik o svém oboru a svých zákaznících víte vy. Věříme však, že otevíráme dveře, které byste sami neotevřeli – díváme se mimo zajeté koleje. A společně můžeme dosáhnout skvělých výsledků.

Proč je marketingová strategie a komunikace důležitá

Směřování

Pokud nevíte, kam chcete svoji komunikaci směřovat, nemá smysl ani nic velkého plánovat. Stříleli byste do prázdna a své myšlenky nemohli dál efektivně rozvíjet.

Součinnost

Marketingová strategie by měla reflektovat, kam se společnost ubírá, vyzdvihnout její silné stránky a vytvářet s dalšími souvisejícími podnikovými strategiemi synergii.

Péče o klienty
Péče o klienty

Cílení

Někdy se může stát, že hovoříte příliš obecně a ne k těm, ke kterým byste chtěli. Zaměřit se na relevantní obecenstvo je naprosto stěžejní. Mluvte přímo k jejich srdci.

Plánování

Tím, že si stanovíte konkrétní cestu k cíli a rozdělíte ji na jednotlivé fáze, jste schopni stanovený rozpočet využívat účelně a efektivně. Za to vám ručíme.

Portfolio

Jestli se nepletu, vánoční Kofola je tu.

To chci vidět

Touch the living perfection. Vdechli jsme kameni život.

To chci vidět

Delivery revoluce aneb startujeme komunikaci nové služby ŠKODA AUTO.

To chci vidět

Zaujali jsme vás? teď už se jen ozvat

Poptejte nás

3 jednoduché kroky k marketingové strategii

01

Marketingový workshop

02

Průzkum a návrh dlouhodobých aktivit

03

Konkrétní marketingový plán

01

Marketingový workshop

Začneme interaktivním workshopem, během nějž stanovíme vize, mise a cíle, kterých budeme společně dosahovat. Určíme, kdo jste vy, co vás vystihuje, jak si stojí vaše konkurence a vůbec celý obor, kdo jsou vaši zákazníci a jak se chovají.

Přínos pro vás

  • Díky workshopu poznáme vás, vaši firmu a vaše aktuální potřeby.
  • Navrhneme akční plán, ze kterého budeme vycházet.
  • Společně si srovnáme myšlenky a priority.
02

Průzkum a návrh dlouhodobých aktivit

To nejpodstatnější vznikne po workshopu – návrh aktivit, které jsou vhodné právě pro vaši společnost a současnou situaci. Prozkoumáme konkurenci, obor, cílové skupiny, načerpáme inspiraci a vytvoříme pro vás návrh dlouhodobé komunikace.

Přínos pro vás

  • Obdržíte zápis z workshopu a hodnocení aktuální situace.
  • Svůj marketing uvidíte v širších souvislostech.
  • Navrhneme kroky dlouhodobé strategie.
03

Konkrétní marketingový plán

Na předem určené období vznikne konkrétní plán marketingových aktivit, který bude reflektovat stanovený rozpočet a definované cíle. Díky němu budeme vědět, co a kdy budeme komunikovat a jakou kampaň bude v danou chvíli třeba připravit.

Přínos pro vás

  • Budete znát výchozí body, na které jednotlivými kampaněmi navážeme.
  • Vy i my – obě zúčastněné strany – získáme dokonalý přehled.
  • Vznikne konkrétní akční plán, kterého se budeme držet.

Proč do toho jít s Justmighty

Jsme vašimi partnery

Uvědomujeme si, že na úspěchu klienta závisí úspěch Justmighty a naopak. Proto přicházíme s nápady, jak celý váš projekt posunout dál.

Myslíme strategicky

Nekoncepční projekty nemají šanci na úspěch. Toho jsme si plně vědomi, a proto uvažujeme strategicky. Vše podřizujeme stanoveným cílům.

Naše práce nás baví

Neustále na sobě pracujeme a každý den se vzděláváme. Naše práce nás baví a myslíme, že je to znát. Posuďte sami.

Náš blog

Design Marketing

5 min. čtení →

Marketing

4 min. čtení →

Život v Justmighty

4 min. čtení →